Trang chủ / DỰ ÁN

Trung tâm thương mại Victory

Ngày đăng: 16/06/2014

  • Công trình: Trung tâm thương mại Victory; Chủ đầu tư: Công ty TNHH Thái An; Quy mô: 6 tầng sau khi nâng 3 tầng sử dụng công nghệ sàn bóng; Diện tích sàn điển hình: 800 m2/ 1 sàn; Tổng diện tích sàn 4860 m2.