Trang chủ / DỰ ÁN

Tòa nhà Licogi 13 - Hà Nội

Ngày đăng: 11/07/2012


  • Dự án bao gồm tòa nhà 27 tầng và 3 tầng hầm. Tồng diện tích đất 3.363,7 m2, diện tích xây dựng 843,53 m2. Toà nhà hỗn hợp gồm các hạng mục nhà chính: Tầng 1: Khu dịch vụ công cộng, showroom, quản lý toà nhà...; Từ tầng 3 đến tầng 15: Khu văn phòng cho thuê; Từ tầng 16 đến tầng 27: Khu căn hộ cao cấp cho thuê.

    Phối cảnh tòa nhà


    Hình ảnh tòa nhà khi thi công


    Một số hình ảnh thi công về sàn C-deck