Trang chủ / Công nghệ sàn Bubbledeck

Quá trình sản xuất tấm C-DECK tại Việt Nam

Ngày đăng: 28/07/2015

 • 1. Quá trình chuẩn bị vật tư:
  Nhập vật tư cho C-deck bao gồm: Thép lưới hàn, bóng nhựa, ván gỗ, chi tiết phụ: Kê lưới thép, neo chống đẩy nổi, thép sườn cứng...   
  2. Quá trình lắp ráp C-deck: 
  - Rải ván gỗ, rải lưới thép hàn lớp dưới, định vị 6-8 kê lưới thép trên 1m2, rải bóng nhựa, hàn 2 lưới thép sườn cứng dọc theo Block, rải lưới thép hàn lớp trên, neo 6-8 chi tiết chống đẩy nổi và hàn các điểm liên kết.
  - Nghiệm thu nội bộ từng tấm sàn.

   
   

  3. Quá trình xếp kho:

   

   
   

  4. Quá trình vận chuyển tới chân công trình:

  - Sắp xếp các Block lên xe có chiều dài thùng từ 9-12 m. Số lượng 6-7 Block
   
   

   

   5. Quá trình lắp đặt:
  - Lắp đặt giáo chống, xà gồ theo biện pháp thi công được phê duyệt.
  - Cẩu các Block theo mã số và thứ tự như quy định trong bản vẽ được duyệt.
  - Sắp xếp các Block, rải thép nối lớp trên và dưới.
  - Đặt thép gia cường mũ cột, vách...
  - Công tác này tuân thủ theo bản vẽ thi công được phê duyệt, Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 002:2011 và hướng dẫn thi công của Kỹ sư.
  - Nghiệm thu công tác thép.
     6. Quá trình đổ bê tông:

  - Sau khi nghiệm thu thép xong thì tiến hành đổ bê tông
  - Công tác này tuân thủ theo bản vẽ thi công được phê duyệt, Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 002:2011 và hướng dẫn thi công của Kỹ sư.
  - Nghiệm thu công tác bê tông.